Privacyverklaring

De Vries Woninginrichting

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van De Vries Woninginrichting. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Categorie├źn persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Daarnaast hebben wij gegevens nodig om contractuele afspraken met u na te komen. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

NAW-gegevens;
woonadres;
e-mailadres;
telefoonnummer;
betalingsgegevens;
geslacht.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • aanmaken van dossier;
  • uw wensen en aangegeven voorkeuren;
  • declaraties;
  • verbeteren van onze dienstverlening;
  • uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Betaalgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard zoals het fiscaal verplicht is om de boekhouding te bewaren.

Autoriteit persoonsgegevens

Wij helpen u natuurlijk graag verder als u klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door De Vries Woninginrichting. Als u niet tevreden bent over hoe wij met uw privacy omgaat dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Cookieverklaring

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van De Vries Woninginrichting of die van een derde partij.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt ook kiezen om de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassing privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over uw (persoons)gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met Nathalie de Vries (info@devrieswoninginrichting) of 010-4145782.